ابزارهایی برای پیش بینی جنگهای آینده

یکی از حوزه‌های جالب توجه، پیش بینی است.

🔸در آینده پیش بینی ترافیک، همانند پیش بینی هوا عادی خواهد شد. مواردی مانند پیش بینی آلودگی، بیماری، و حتی جنگ نیز به وجود خواهد آمد.

◾️پیش بینی جنگِ صنعتی نيز رو به رشد است و کشورهایی مثل آمریکا، آلمان و استرالیا روی این حوزه، کار می‌کنند.

🔸 یکی از سامانه‌هایی که برای پیش بینی نتایج نظامی بکار می‌رود، نرم افزاری هوشمند است که مدل تاکتیکی قطعی عددی (TNDM) نام دارد و در واشنگتن تولید شده است. TNDM مادر تمامی شبیه سازهای جنگ بوده که می‌تواند نتیجه نبردهای آینده ( به ویژه مدت زمان و تعداد کشته‌ها ) را نيز پیش بینی کند. دقت آن تا حد زیادی به داده‌های تاریخی و عوامل موجود وابستگی دارد،که شامل همه چیزاز بارش وعرض رودخانه تا پوشش شاخ و برگ‌ها و سرعت دهانه توپ است، همچنین می‌توان تصور کرد که این روش برپایه مدلهای ریاضی است که نتایج را، برای مثال احتمال پیروز شدن یک فرددرانتخابات ریاست جمهوری، پیش بینی می‌کند. مدل هایی مانند این، بسیار متداول خواهند شدواز توانمندی ابزارهای هوشمند برای گرد آوری حجم زیادی از داده‌ها و برچسب زدن این اطلاعات بر اساس زمان و موقعیت جغرافیائی، سود خواهیم برد.

✍️دکتر سعید خزائی