اشتغال در اروپا و آمریکا

افراد متخصص که قصد اشتغال در اروپا و آمریکا را دارند می توانند با دریافت مشاوره تخصصی پیرامون کسب و کار خود در کشور مقصد، ضمن تکمیل فرم های مربوطه و مراحل دریافت ویزای کار اقدام نمایند.