امکان سنجی مدیریت و ریسک پروژه

مطالعات امکان سنجی (FS) در واقع ارزیابی عملی بودن یک سیستم یا پروژه پیشنهادی است. در کلینیک فوق تخصصی کسب و کار، هدف ما از انجام FS شناسایی نقاط قوت وضعف و همچنین فرصت ها و تهدید های موجود در محیط، منابع مورد نیاز برای ادامه مسیر و نهایتا چشم انداز موفقیت یک کسب و کار موجود یا پیشنهادی بصورت واقع گرایانه و دقیق است. مهم ترین نتیجه گیری از FS، تعیین امکان پذیر بودن پروژه بر مبنای هزینه های لازم و ارزش اکتسابی محتمل پروژه است.

پنج فاکتور رایج در مطالعه امکان سنجی که توسط کلینیک فوق تخصصی کسب و کار گلچین نیز استفاده می شوند عبارتند از:

- فنی (technical)

- اقتصادی (economic)

- قانونی (legal)

- عملیاتی (operational)

- زمان بندی (scheduling)

امکان سنجی فنی

این ارزیابی بر مبنای طراحی نیازمندیهای سیستم انجام می گیرد و نتیجه آن مشخص می نماید که آیا شرکت تخصص فنی لازم برای تکمیل پروژه دارد یا خیر. در این فاز از امکان سنجی، کلینیک فوق تخصصی کسب و کار گلچین برای دستیابی به پاسخی صحیح مسایل زیر را مد نظر قرار می دهد:

- توصیفی مختصر از کسب و کار برای ارزیابی فاکتورهای محتملی که می توانند مطالعه را تحت تاثیر قرار دهند؛

- قسمتی از کسب و کار که مورد آزمایش قرار می گیرد؛

- عوامل انسانی و اقتصادی؛

- راه حل محتمل برای مساله.

به بیان ساده تر، ارزیابی امکان سنجی فنی میکوشد درکی از منابع فنی موجود سازمان و کاربرد این منابع در نیازهای مورد انتظار سیستم پیشنهادی به وجود بیاورد.

امكان سنجي اقتصادي

در اين قسمت، کلینیک فوق تخصصی کسب و کار ، منافع اقتصادي سيستم پيشنهادي براي سازمان را معين مي كند. اين قسمت دو زير مرحله دارد كه عبارتند از: كمي سازي و تشخيص

امكان سنجي حقوقي

مشاورين تواناي کلینیک فوق تخصصی کسب و کار ، براي سازمان يا فرد مشخص مي كنند كه آيا سيستم پيشنهادي آنان با قوانين و مقررات موجود و مرتبط همخواني دارد و يا خير. به عنوان مثال، سيستم پردازش اطلاعات بايستي با قوانين حفاظت از اطلاعات محلي همخواني داشته باشد؛ در غير اينصورت اصولا طرح بايستي بازنگري شود.

امكان سنجي عملياتي:

در اين فاز، هدف کلینیک فوق تخصصی کسب و کار پاسخ به اين سوال است كه آيا اصولا سيستم پيشنهادي مساله را حل مي نمايد؟ از فرصت ها استفاده مي كند؟ الزامات مشخص شده در قسمت هاي قبلي را رعايت مي نمايد؟ و اگر جواب مثبت است، چقدر خوب اين كارها را انجام مي دهد؟ علاوه بر اين ها، مشاورين کلینیک فوق تخصصی کسب و کار مي كوشند جواب دقيقي براي اين سوال پيدا كنند كه تا چه حد طرح پيشنهادي با محيط كسب و كار فعلي سازگار بوده و طرح هاي توسعه اي آتي آن تا چه ميزان با فرهنگ سازماني، فرايندهاي موجود كسب و كار و ساير واقعيت هاي فعلي بازار همخوان است.

امكان سنجي زمان بندي

در صورتي كه مدت زمان زيادي براي تكميل يك پروژه صرف شود،‌ پروژه عملا بلا استفاده خواهد بود. اين بدان معنا ست كه تخمين مدت زمان لازم براي توسعه سيستم و تشخيص اينكه آيا اصولا اين پروژه در مدت زماني كه براي آن مشخص گرديده است قابل انجام مي باشد يا نه، سوال بسيار مهمي است كه در کلینیک فوق تخصصی کسب و کار با روشهايي همچون دوره بازگشت به آن پاسخ داده مي شود. امكان سنجي زماني (زمان بندي) معياري از ميزان منطقي بودن جدول زماني يك پروژه است. به بيان ساده تر، با توجه به تخصص فني موجود، آيا ددلاين هاي پروژه منطقي هستند؟ و آيا اصولا لازم است كه در ابتداي پروژه ددلاين زماني براي آن تعريف نماييم و يا بهتر است اين كار را انجام دهيم؟

در چارت زیر این خدمات کلینیک کسب و کار در امکان سنجی به طور خلاصه آمده است.

رویکردها و اقدامات
کسب وکار گلچین
انجام مطالعات مالی واقتصادی مربوط به طرح های سرمایه ای
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/3
کسب وکار گلچین
شناسایی موانع و مشکلات پیش روی کسب و کار و یا پروژه مورد نظر
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/3
کسب وکار گلچین
شناسایی راهکارهای پیشگیری از مشکلات و موانع احتمالی، اجتناب از وقوع و راهکار موجهه با آن
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/3
کسب وکار گلچین
ارائه پیشنهاد در خصوص تامین مالی طرح با رویکرد بهینه سازی ساختار سرمایه ای
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
انجام پروژه های امکان سنجی مالی و اقتصادی بر اساس رویکرد تحلیل و ارائه مشاوره با نرم افزار COMFAR
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/2
کسب وکار گلچین
دوره های توانمندسازی مطالعات امکان سنجی و ریسک پروژه
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/2
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی امکان سنجی و ریسک پروژه- OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/2