کسب وکار گلچین

کسب و کار بین الملل

خلق ارزش متمایز و مورد پذیرش برای مشتریان یک شرکت در بازار هدف ، به عنوان اساسی ترین اصل برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار می باشد.

یکی از مسیر های تحول و پایداری شرکت ها ورود به بازارهای بین المللی است. موفق شدن در بازارهای بین المللی نیازمند طراحی و تدوین اثربخش استراتژی بازاریابی بین المللی می باشد.

به همین منظور در کلینیک فوق تخصصی کسب و کار، برای شرکت هایی که خواهان ورود به بازاهای بین المللی هستند و یا اینکه ورود ناموفق داشته و در فکر بهبود بازارهای خود در سطح بین الملل و جهانی می باشند یک برنامه ریزی جامع به همراه اقدامات مشاوره ای و توانمند سازی در این مسیر فراهم آمده است.

ارائه خدمات مشاوره با رویکرد رشد و توسعه صادرات کالا و خدمات برای کسب و کارها ، یکی از اهداف کلینیک کسب و کار بوده و این بستر نیازمند شناسایی ظرفیت شرکت‌های داخلی و بازارهای بین‌المللی می‌باشد. چگونگی فراهم‌سازی بستر مناسب به منظور تحقق این مهم نیازمند برنامه‌ریزی درست بر اساس سیاست ها و فرصتهای پیش رو برای بنگاههای کشورمان است تا بتوانند با بهبود مدل کسب و کارشان در سطح استاندارد های بین المللی در مسیر تجاری‌سازی، رشد و توسعه محصولات و خدمات و در نهایت ورود به بازارهای بین‌المللی ثروت‌زایی قرار گرفته، شکوفایی خود را به غیر از بازار داخلی در عرصه بین الملل تجربه کرده و شرایط پایداری را برای خویش رقم بزنند .

در این راستا، کلینیک فوق تخصصی کسب و کار با بهره گیری از متخصصین حرفه ای، در برنامه ریزی برای ورود به بازاراهای بین الملل و ارائه مشاوره های لازم ،آماده ارائه خدمت به شرکت های مختلف در صنایع مختلف می باشد.

این مجموعه به دلیل اشراف به بازارهای مختلف برای محصولات و خدمات متنوع شرکت ها، قدرت برنامه ریزی و نحوه عملیاتی سازی آن را از مرحله تجزیه و تحلیل بازار هدف در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ... کشور هدف تا بستن قراردادها، روشهای ورود، سازماندهی تیم بازاریابی بین الملل ، استراتژی بازاریابی و کمپین عملیاتی جهت ورود موفق و ایجاد ارزش در بازار های خارجی به صورت حرفه ای انجام می گردد.

کلیه خدمات مشاوره و توانمند سازی در بستر بین الملل توسط این مجموعه در قالب چارت زیر ارائه شده است .

رویکردها و اقدامات
کسب وکار گلچین
تجزیه و تحلیل بازار هدف با رویکرد PESTEL
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
بستن قراردادها و تعیین روشهای ورود به بازار مثل حق لیسانس، فرانچایز
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
سازماندهی تیم بازاریابی بین الملل و استراتژی بازاریابی
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
ایجاد ارزش برای محصولات شرکت در بازارهای خارجی به صورت حرفه ای
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
مشاوره و طراحی کمپین تبلیغاتی برای محصولات و خدمات ایرانی با رویکرد IMC-IBP
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
تدوین مدل کسب و کار بنگاه های صنعتی در سطح استانداردهای بین الملل
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
طراحی و تدوین برنامه استراتژی بازاریابی و توسعه صادرات شرکتها
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
ارائه برنامه ریزی جامع به همراه اقدامات مشاوره ای و توانمند سازی در عرصه بین المللی
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
بررسی نقاط قوت و ضعف کالاهای صادراتی ایرانی و مشاوره ی بهبود عملکرد
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
همکاری در برپایی نمایشگاه های تخصصی ایران در بازار هدف
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
دوره های توانمند سازی کسب و کار بین الملل
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی کسب و کار بین الملل- OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4