کسب وکار گلچین

داده کاوی

موضوع داده کاوی شناخت داشته های جدید و بالقوه ، مفید و با ارزش ، رابطه های منطقی و الگوهای موجود در داده ها است. در جوامع مختلف یافتن الگو های مفید در داده ها به داده کاوی (Data Mining) معروف بوده و از عناوین دیگری مثل استخراج دانش، کشف اطلاعات، برداشت اطلاعات، پردازش داده ها نیز استفاده می شود .

امروزه از داده کاوی به عنوان مزیت رقابتی یاد می شود و در این عصر اطلاعات انبوه (big data) این تفکر ناب برای پیشران بودن هر کسب و کاری موضوعی اساسی می باشد. از کاربردهاي کلاسيک داده کاوي می توان در صنعت خرده فروشی مثل تعيين الگوهاي خريد مشتريان ، تجزيه و تحليل سبد خريد بازار ، پيشگويي ميزان خريد مشتريان از طريق پست (فروش الکترونيکي) و ... یا در شاخه پزشکی به کاربردهایی مثل تعيين نوع رفتار با بيماران و پيشگويي ميزان موفقيت اعمال جراحي، تعيين ميزان موفقيت روشهاي درماني در برخورد با بيماريهاي سخت و ... یا در حوزه بانکداري به کاربردهایی مثل پيش بيني الگوهاي کلاهبرداري از طريق کارتهاي اعتباري، تشخيص مشتريان ثابت، تعيين ميزان استفاده از کارتهاي اعتباری،... .

امروزه عملیات داده کاوی به صورت گسترده توسط تمامی شرکت هایی که مشتریان در کانون توجه آنها قرار دارند، استفاده می شود؛ از جمله فروشگاه ها، شرکت های مالی، ارتباطاتی، بازاریابی و غیره . با این وجود، در 95% بنگاههای با مقیاس بزرگ و SME ها (بنگاه های کوچک و متوسط) در کشور از داده کاوی اصلا استفاده نمی شود و 5% بقیه در قالب استخراج اطلاعات برای سامانه های اطلاعاتی خود استفاده می نمایند و نه در راستای بهره وری و شتاب دهی سامانه بنگاه.

در کلینیک فوق تخصصی کسب و کار از رویکردهای " تشخیص و ساخت مدل سود آور"در امر داده کاوی به منظور ایجاد مزیت و یا منبع مزیت رقابتی استفاده می شود و از جریان اطلاعاتی و ارتباطی ایجاد شده در سیستم جهت تولید جریان مالی و کالایی کسب و کار به نحو احسن استفاده گردیده است. این رویکرد در تفکر تیم حرفه ای کلینیک می تواند به عنوان شتاب دهنده فعالیتهای ارتباطی و اطلاعاتی کل کسب و کار شرکت باشد .

رویکرد تیم حرفه ای در این بخش با تاکید بر جریان های اطلاعاتی ، ارتباطی ، مالی و کالایی و محصول بنگاه ها بوده و بر اساس داده های استخراج شده از هر 4 جریان در کسب و کارهای مختلف به دنبال استخراج دانش رقابتی به منظور جذب و حفظ مشتریان می باشد، طوری که بر اساس این دانش که از سطوح مختلف ERP استخراج می شود می توان تصمیمات موثر و کارآمد بر اساس اکوسیستم های مختلف کسب و کار مثل بانکداری و مالی، گردشگری و توریسم ، بهداشت و درمان ، خرده فروش و مراکز تجاری، نفت و گاز، فولاد و ... انجام داده و با پاسخ مناسب به بازار و مشتریان مزیت رقابتی با رویکرد تمایز نسبت به رقبا و پذیرش به وسیله مشتریان ایجاد نمود. به همین جهت در فرآیند داده کاوی کلینیک کسب و کار به بحث های مختلفی از جمله درک داده ها، غربال سازی داده ها و شناسایی سطح آمادگی کسب و کار به منظور شناخت وضعیت فعلی کسب و کار و نهایتاً طراحی مدل مبتنی بر موفقیت در بازار جهت کسب مزیت رقابتی انجام می شود.

در چارت زیر فرآیند داده کاوی و بهره وری به تصویر کشیده شده است .

رویکردها و اقدامات
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی داده کاوی - OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1397/8/5
کسب وکار گلچین
دوره های توانمند سازی داده کاوی
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
داده کاوی جهت برنامه ریزی و مکان یابی به منظور چینش داخلی فروشگاه های بزرگ
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
داده کاوی مالی و اقتصادی در پیش بینی قیمت یک یا چند سهام یا شاخص
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
داده کاوی در سیستم های بانکی در ارتباط با تخصیص اعتبار به مشتریان و طبقه بندی آن ها
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
داده کاوی و تحلیل نتایج در مدیریت ارتباط با مشتریان یا CRM
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
داده کاوی به منظور استخراج دانش رقابتی جهت جذب و حفظ مشتریان
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
داده کاوی در حوزه بانکداری جهت پیش بینی الگوهای کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
شناسایی سطح آمادگی کسب و کار به منظور شناخت وضعیت فعلی کسب و کار
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
داده کاوی جهت پیش بینی میزان خرید مشتریان از طرق گوناگون
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
داده کاوی به منظور تعیین الگوهای خرید مشتریان ، تجزیه و تحلیل سبد خرید بازار
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4