کسب وکار گلچین

رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده، یکی از پازل های مهم درطراحی و پیاده سازی مدل های کسب و کار موفق می باشد. به همین جهت از این بخش به عنوان شتاب دهنده جریان اطلاعاتی به منظور تولید مزیت رقابتی یاد می شود.

تصمیم گیری صحیح و ایجاد استراتژی ها و تاکتیک های موثر بازاریابی و فروش، منوط به شناسایی و درک صحیح سازمان ها از مصرف کنندگان و خریداران است، چرا که بازیگر اصلی صحنه کسب و کار در واقع مشتریان بوده و بقیه بازیگران بر اساس رفتار مشتریان به طراحی مدلهای خود می پردازند و هر نوع GAME THEORY در بازار باید بر اساس تحلیل رفتار و تصمیم گیری مشتریان استوار باشد و این شرط پایداری و برندینگ در مسیر کسب و کار می باشد.

شرکت های موفق، صرفاً با شناخت الگوهای رفتاری مصرف کنندگان، می توانند نسبت به زوایای انتظارات و رضایتمندی افراد، آگاه شوند و با بهره گیری از آن، مدلسازی را هموارتر سازند.

هدف اصلی این بخش، به کارگیری صحیح روش های پایش رفتار مصرف کننده و پیش بینی رفتارهای مرتبط با خرید، به منظور طراحی و تولید و ارائه بهتر کالا و خدمات با رویکرد افزایش فروش و رضایت مشتریان می باشد. از مهمترین پایش های این بخش می توان به نمونه هایی مثل بررسی توقعات، ترجیحات، سلیقه های مشتریان، تاثیر تبلیغات شرکت بر ذهنیت مصرف کنندگان، عوامل موثر در برگزیدن مارک کالا و خدمات، عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر تصمیم گیری مصرف کننده و ... اشاره نمود.

متخصصین کلینیک در بخش رفتار مصرف کننده به سوالاتی از قبیل سوالات زیر پاسخ می دهند:

هر يك از رقبا چه مدتي در بازار فعال بوده اند ؟

سهم بازار رقبا ( مقدار و ارزش ) چيست؟

سهم بازار رقبا چه روندي داشته است؛ نزولي، صعودي يا ثابت؟

رقبا در زمينه هاي مختلف کسب و کار چگو نه عمل مي كنند؟

نقاط قوت كليدي و شايستگي ممتاز هر يك از رقبا چيست؟

درکدام بخش های بازار و با چه سهمی حضور دارند؟

در چارت ذیل ابعاد پایش رفتار مصرف کنندگان در یک نگاه به تصویر کشیده شده است.

رویکردها و اقدامات
کسب وکار گلچین
تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/8
کسب وکار گلچین
بررسی تاثیر طرح بسته بندی برند بر رفتار مصرف کننده
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/8
کسب وکار گلچین
بررسی تاثیر منابع اطلاعاتی گوناگون بر تصمیم به خرید مشتریان
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/8
کسب وکار گلچین
بررسی رفتار مصرف کننده در انتخاب کالای ایرانی در برابر رقبای خارجی
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
انتخاب مدل استراتژی تبلیغات مبتنی بر رفتار مصرف کننده
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در صنایعی همچون بانکداری، بیمه و ...
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
بررسی توقعات، ترجیحات و سلیقه های مشتریان
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
تاثیر تبلیغات شرکت بر ذهنیت مصرف کنندگان
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر تصمیم گیری مصرف کننده
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
بررسی عوامل موثر بر انتخاب یک برند
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
دوره های توانمند سازی رفتار مصرف کننده
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی رفتار مصرف کننده- OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4