کسب وکار گلچین

زنجیره تامین و لجستیک

امروزه مدیریت ارتباطات در یک زنجیره کسب و کار ، تحت عنوان مدیریت زنجیره تامین (SCM) شناخته می شود.

با بیانی واضح تر، یک زنجیره تامین، شبکه ای از فعالیتهای تجاری و ارتباطات بین آنها می باشد . مدیریت اثربخش و کارآمد زنجیره تامین می تواند قابلیت رقابتی پایداری را برای شرکت به ارمغان آورد .

براساس آمار و ارقام موجود ، کشورها و سازمان هایی که این دانش را به کار گرفته اند پیشرفت های چشمگیری در کسب و کار داشته و به سودهای سرشار و صرفه جویی های کلان مالی دست یافته اند.

لجستیک یکی از اجزا مهم و کلیدی زنجیره تامین می باشد و عبارتست از آن قسمت از مدیریت زنجیره تامین که ذخیره سازی کالاها ، خدمات و اطلاعات مربوطه بین نقطه آغازین زنجیره تا نقطه مصرف نهایی به منظور تامین نیازمندی های مشتریان زنجیره را برنامه ریزی، اجرا و کنترل می کند.

نظر به اینکه امروزه این فلسفه در بین سازمان ها و کشورهای مختلف مقبولیت خاصی پیدا کرده و هر روز نیز به مشتاقان آن افزوده می گردد، دپارتمان زنجیره تامین و لجستیک کلینیک فوق تخصصی کسب و کار با ارائه خدمات مشاوره و توانمند سازی در راستای بهبود زنجیره تامین شرکت ها گام بر می دارد.

کلینیک فوق تخصصی کسب و کار با داشتن تیمی از متخصصان حرفه ای و خبره قادر خواهد بود طراحی و بهینه سازی زنجیره تامین و لجستیک به شرکتهای طرف قرارداد کلینیک یاری برساند. با آسیب شناسی شرکت تحت بررسی می توانیم پروژه های مختلفی تعریف و در پیاده سازی آنها کمک کرده تا شرکت مزبور را به یک زنجیره ناب و پایدار برسانیم. همراه شدن با تیم کلینیک می تواند منافع زیادی شامل بهره وری ، سودآوری، افزایش فروش ، ارزش آفرینی برای مشتریان ، قابلیت رهگیری و ردیابی رخدادها ، افزایش خدمات دهی به مصرف کنندگان ، ایجاد مزیت رقابتی، تعامل ارزش افزا با تامین کنندگان و ... را برای شرکتها داشته باشد.

در زیر تمام اقدامات این بخش در قالب یک چارت ارائه شده است.

رویکردها و اقدامات
کسب وکار گلچین
طراحی مدل حداکثر سازی سود در شبکه زنجیره تامین
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
طراحی مدل زنجیره ی تامین و لجستیک چابک
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
مدیریت بهینه ی انبار در مدیریت زنجیره تامین
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
طراحی و پیاده سازی لجستیک معکوس
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
برنامه ریزی لجستیک گردشگری
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
تحلیل پوششی داده ها در زنجیره تامین
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
مکان یابی تسهیلات در زنجیره تامین
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
مشاوره تجارت دریایی
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
طراحی و بهینه سازی زنجیره تامین و لجستیک با کمک تیم متخصص حرفه ای خبره
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
آسیب شناسی زنجیره تامین شرکت تحت بررسی و در پی آن تعریف پروژه های ایجاد زنجیره تامین ولجستیک
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
دوره های توانمند سازی زنجیره تامین و لجستیک
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی زنجیره تامین و لجستیک- OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1397-04-04