کسب وکار گلچین
رویکردها و اقدامات
کسب وکار گلچین
عارضه یابی ساختار بازاریابی و ارائه روشهای بهبود
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/3
کسب وکار گلچین
مطالعه و بررسی ریسکهای مرتبط با فایننس و سرمایه گذاری در پروژه ها
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/3
کسب وکار گلچین
طراحی و تدوین سند راهبردی تا سطح استخراج پروژه های عملیاتی با رویکرد BSC
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/3
کسب وکار گلچین
بهبود سامانه ها و فرآیندهای موثر در عملیات بازاریابی شرکت
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/1
کسب وکار گلچین
شناسایی و تعریف پروژه های عملیاتی اثربخش در راستای تحول فروش و برندینگ
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/1
کسب وکار گلچین
طراحی کمپین بازاریابی با رویکرد مدل کسب و کار ترازمند
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/3
کسب وکار گلچین
طراحی کمپین تبلیغات و برندینگ با رویکرد IMC-IBP
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/3
کسب وکار گلچین
طراحی ساختار کانال توزیع و پخش و اجرایی سازی آن
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/3
کسب وکار گلچین
سیستم فروش و فرآیند ارائه خدمات پس از فروش
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/1
کسب وکار گلچین
طراحی و راه اندازی سیستم های ارتباط با مشتری با رویکرد CEM
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/3
کسب وکار گلچین
توانمند سازی مدیران و کارشناسان ارشد در پیاده سازی سامانه های مربوط با استراتژی و بازار
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/1
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی تامین سرمایه و ریسک - OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
دوره های توانمند سازی تامین سرمایه و ریسک
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
تهیه گزارشات مربوط به ادغام و تملک شرکت ها
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
انجام کلیه خدمات مربوط به تاسیس شرکت های سهامی عام
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
تهیه گزارشات قیمت گذاری و ارزشیابی سهام شرکت ها
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
مشاوره در خصوص انواع روشهای تامین مالی با توجه به ساختار سرمایه، وضعیت عملکرد و سودآوری شرکت ها
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
مشاوره در خصوص تامین مالی طرح با رویکرد بهینه سازی ساختار سرمایه
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
انجام مطالعات مالی واقتصادی مربوط به طرح های سرمایه ای
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
انجام کلیه خدمات مربوط به افزایش سرمایه شرکت ها
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
انجام کلیه خدمات مربوط به انتشار اوراق بهادار مبتنی بر بدهی
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
عارضه یابی مالی شرکتها و رویکردهای بهینه سازی سبد دارایی و احتمال ورشکستگی شرکت بر اساس مدل KPL-KPR
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/3
کسب وکار گلچین
تجزیه و تحلیل بازار هدف با رویکرد PESTEL
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
بستن قراردادها و تعیین روشهای ورود به بازار مثل حق لیسانس، فرانچایز
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
سازماندهی تیم بازاریابی بین الملل و استراتژی بازاریابی
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
ایجاد ارزش برای محصولات شرکت در بازارهای خارجی به صورت حرفه ای
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
مشاوره و طراحی کمپین تبلیغاتی برای محصولات و خدمات ایرانی با رویکرد IMC-IBP
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
تدوین مدل کسب و کار بنگاه های صنعتی در سطح استانداردهای بین الملل
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
طراحی و تدوین برنامه استراتژی بازاریابی و توسعه صادرات شرکتها
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
ارائه برنامه ریزی جامع به همراه اقدامات مشاوره ای و توانمند سازی در عرصه بین المللی
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
بررسی نقاط قوت و ضعف کالاهای صادراتی ایرانی و مشاوره ی بهبود عملکرد
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
همکاری در برپایی نمایشگاه های تخصصی ایران در بازار هدف
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
دوره های توانمند سازی کسب و کار بین الملل
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی کسب و کار بین الملل- OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/4
کسب وکار گلچین
تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/8
کسب وکار گلچین
بررسی تاثیر طرح بسته بندی برند بر رفتار مصرف کننده
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/8
کسب وکار گلچین
بررسی تاثیر منابع اطلاعاتی گوناگون بر تصمیم به خرید مشتریان
مشاهده
ادامه مطلب
1396/5/8
کسب وکار گلچین
بررسی رفتار مصرف کننده در انتخاب کالای ایرانی در برابر رقبای خارجی
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
طراحی مدل حداکثر سازی سود در شبکه زنجیره تامین
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
طراحی مدل زنجیره ی تامین و لجستیک چابک
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
مدیریت بهینه ی انبار در مدیریت زنجیره تامین
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
طراحی و پیاده سازی لجستیک معکوس
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
برنامه ریزی لجستیک گردشگری
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
تحلیل پوششی داده ها در زنجیره تامین
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
مکان یابی تسهیلات در زنجیره تامین
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
مشاوره تجارت دریایی
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
طراحی و بهینه سازی زنجیره تامین و لجستیک با کمک تیم متخصص حرفه ای خبره
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
آسیب شناسی زنجیره تامین شرکت تحت بررسی و در پی آن تعریف پروژه های ایجاد زنجیره تامین ولجستیک
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
دوره های توانمند سازی زنجیره تامین و لجستیک
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی زنجیره تامین و لجستیک- OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4