شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط

در کلینیک فوق تخصصی کسب و کار گلچین می تواند از مشاوره های تخصصی، حرفه ای و عملیاتی در زمینه شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط استفاده کنید. ما به همراه مشاوران حرفه ای از بهترین دانشگاه های ایران و سراسر دنیا لحظه به لحظه تا پیشرفت و توسعه سازمان در کنارتان هستیم.