انجام پروژه های امکان سنجی مالی و اقتصادی بر اساس رویکرد تحلیل و ارائه مشاوره با نرم افزار COMFAR

در کلینیک فوق تخصصی کسب و کار گلچین می تواند از مشاوره های تخصصی، حرفه ای و عملیاتی در زمینه انجام پروژه های امکان سنجی مالی و اقتصادی بر اساس رویکرد تحلیل و ارائه مشاوره با نرم افزار COMFAR استفاده کنید. ما به همراه مشاوران حرفه ای از بهترین دانشگاه های ایران و سراسر دنیا لحظه به لحظه تا پیشرفت و توسعه سازمان در کنارتان هستیم.