بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در صنایعی همچون بانکداری، بیمه و ...

در کلینیک فوق تخصصی کسب و کار گلچین می تواند از مشاوره های تخصصی، حرفه ای و عملیاتی در زمینه بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در صنایعی همچون بانکداری، بیمه و ... استفاده کنید. ما به همراه مشاوران حرفه ای از بهرتین دانشگاه های ایران و سراسر دنیا لحظه به لحظه تا پیشرفت و توسعه سازمان در کنارتان هستیم.